Kurs na wychowawcę kolonijnego

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym do pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

Kolonie… Letnie, zimowe, na drugim krańcu państwa lub tuż za rodzinną miejscowością. Nierozerwalnie związane z dzieciństwem. Pamiętasz wychowawcę? … i dlatego nasz program powstał z myślą o  tych cudownych mentorach młodzieży kolonijnej! Chcemy aby ich było jak najwięcej dla naszych dzieci! Jeśli bycie właśnie takim wychowawcą to Twoje “ja” – zapraszamy na kurs! Przygotujemy Cię do wszystkiego od podstaw.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Koordynacja wypoczynku dziecięcego
  • podstawy wiedzy działania władz oświatowych
  • elementy pedagogiki
  • elementy psychologii rozwojowej
  • zakres prawny w organizacji wypoczynku dzieci
  • zarządzanie wypoczynkiem
 • Animacja wypoczynku
  • charakterystyka zespołów wychowawczych
  • tworzenie regulaminu uczestnika w imprezie zorganizowanej
  • układanie planu
  • przestrzeganie rozkładu dnia
 • Planowanie pracy wychowawczej
  • opracowanie planu wychowawczego grupy zorganizowanej
  • realizacja planów wychowawczych
  • dokumentacja wychowawcy
  • obowiązki wychowawcy
 • Animacja ruchowa i wychowanie fizyczne
  • charakterystyka animacji ruchowej
  • podstawy nauki pływania wraz z tematyką zachowywania bezpieczeństwa
  • organizacja zajęć dla dzieci niepełnosprawnych
  • przegląd gier ruchowych i zespołowych
 • Turystyka i krajoznawstwo:
  • charakterystyka turystyki i krajoznawstwa
  • gry terenowe
  • organizacja wycieczek i biwaków
 • Zajęcia kulturalne
  • charakterystyka zajęć kulturalnych i ich organizacja
  • organizacja uroczystości, imprez, ognisk, prowadzenie kronik
  • gry i zabawy świetlicowe
 • Zajęcia techniczne:
  • cele i zadania zajęć technicznych
  • przeprowadzanie zajęć technicznych
  • formy i rodzaje zajęć w formie technicznej
 • Organizacja wypoczynku a bezpieczeństwo:
  • prawo i bezpieczeństwo osób nieletnich
  • podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń
  • prawo i ochrona zdrowia i higieny

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ