Kurs pozyskiwania dotacji unijnych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS 

 • Definicja projektów unijnych
  • Specyfika projektów i wniosków unijnych
  • Dokumentacja projektowa
  • Cykl trwania projektu
  • Zespół projektowy
 • Budżet projektów
  • Szacowanie budżetu projektów
  • Rozliczanie projektu unijnego
  • Księgowość projektu unijnego
  • Wsparcie ze środków unijnych
 • Zarządzanie projektami
   • Risk management a zarządzanie projektami unijnymi
   • Przeprowadzanie badań rynkowych w projaktach unijnych
   • Zarządzanie bazą danych a zarządzanie projektami unijnymi
  • Kontrola projektu unijnego
 • Warsztaty
  • pisanie i redagowanie wniosku unijnego
  • Tworzenie badań dostępności dotacji unijnych
  • Promowanie projektów

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ