Kurs wykonywania prostych prac remontowych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykonywania prostych prac remontowych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu technologa robót wykończeniowych w budownictwie.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Przegląd materiałów, narzędzi i technik remontowych
 • Tapetowanie
  • Ocena stanu gruntu i jego usprawnienie
  • Istota tapetowania
  • Zdobnictwo i fakturowanie
  • Izolacje przeciwwilgociowe, dźwiękowe i cieplne
  • Materiałoznawstwo
  • Wentylowanie pomieszczeń
 • Murowanie
  • analiza rysunków technicznych
  • wytyczanie elementów wykonywanych technologią murarską;
  • odpowiedni dobór materiałów
  • osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;
  • montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich.
  • przygotowywanie zapraw murarskich;
  • wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi;
  • wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina;
  • obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich;
  • wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości;
  • murowanie gzymsów i attyk;
  • murowanie kominów;
  • spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem;
  • układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian;
  • wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi;
  • wykonywanie łuków i sklepień;
  • wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym;
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
 • Przepisy BHP i ppoż na stanowisku pracy

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook: http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie