Kurs public relations i efektywnej komunikacji w biznesie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu public relations i efektywnej komunikacji w biznesie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Znajomość branży podstawą budowania strategii Public Relations
 • Podstawy autoprezentacji
 • Public relation kontra administracja publiczna.
 • Działania Public Relation a kwestie finansowe.
 • Graficzna interpretacja firmy.
 • Język wystąpień publicznych
 • e-PR
 • Charakterystyka relacji B2B
 • Relacje z mediami
 • Zarządzanie eventami
 • Charakterystyka sytuacji kryzysowych
 • Sposoby opanowania sytuacji kryzysowych
 • Redakcja tekstów promocyjnych
 • Sprostowanie i udzielanie odpowiedzi prasowych.
 • Strategia w działaniach public relations.
 • Zakres prawny działalności agencji public relations
 • Przełożenie zachowań kulturowych na zachowania konsumenckie
 • Pokrewne dziedziny public relations
 • Zajęcia warsztatowe z kamerą i mikrofonem
 • Postępowanie w sytuacji naruszenia praw firmy, marki, jej zarządu, pracowników poprzez publikacje w mediach.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook: http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie