Kurs informatyki w dydaktyce szkolnej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykorzystywania informatyki w dydaktyce szkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Obsługa komputera i administrowanie systemem
  • Wiedza o głównych komponentach komputera
  • Zarys historii systemów Windows i umiejętność poruszania się w tym środowisku (XP, Vista, Serwer, 7,8,10).
  • Zarządzanie aplikacjami
  • Zarządzanie kontami użytkowników
  • Ochrona antywirusowa
  • Administrowanie systemem
  • Rozwiązywanie problemów
 • Obsługa poczty elektronicznej i korzystanie z Internetu
  • Obsługa poczty elektronicznej
  • Obsługa klienta poczty
  • Problematyka korzystania z Internetu
  • Efektywne sposoby wyszukiwania informacji.
 • Tworzenie tekstów, rysunków, prezentacji multimedialnych
  • Tworzenie nowych dokumentów różnego typu
  • Zarządzanie utworzonymi dokomentami
  • Obsługa programów do edycji tekstu i grafiki w Windows
  • Edycja tekstu
  • Podstawowe formatowanie tekstu
  • Wstawianie ilustracji do plików o różnych rozszerzeniach
  • Tworzenie i formatowanie obiektów graficznych
  • Tworzenie prezentacji multimedialnych (prezentacja, slajd, szablon, wstawianie obiektów, przeprowadzenie prezentacji)
  • Publikowanie prezentacji
 • Obsługa urządzeń cyfrowych
  • Obsługa aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej, mikrofonu
  • Transfer materiałów multimedialnych do komputera
  • Przegląd formatów
  • Obróbka materiałów multimedialnych
 • Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów
  • Korzystanie z komputera – zdrowie fizyczne i psychiczne (sposoby unikania chorób wzroku, kręgosłupa, zagrożeń psychicznych)
  • Problem anonimowości kontaktów i ryzyko z tym związane
  • Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu
  • Prawa autorskie i możliwość ich naruszania
  • Licencja Creative Commons
 • Podstawy e-nauczania
  • Przegląd platform e-nauczania
  • Kontrola aktywności ucznia
  • Portale edukacyjne: rejestracja, wykorzystanie, pobieranie materiałów
  • Korzystanie z dziennika elektronicznego
  • Publikowanie treści dydaktycznych

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook: http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie