Kurs pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Zakres prawny wydatkowania pomocy finansowej;
 • Typologia interwencji według jej zasięgu;
 • Zakres praktyczny tworzenia projektów:
  • przygotowywanie projektu inwestycyjnego pod względem metodologicznym
  • analiza źródeł finansowania
  • sposoby budżetowania
  • przegląd najczęstszych błędów projektowych
  • omówienie i wypełnianie karty oceny formalnej
  • merytoryka projektu
 • Zarządzanie dokumentacją projektową:
  • określanie idei projektu
  • formułowanie koncepcji projektu,
  • określanie celów i zadań projektu,
  • ustalanie systemu oceniania
  • zasady prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie
  • opracowanie biznesplanu inwestycji

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook: http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie