Kurs edukacji proekologicznej w dydaktyce szkolnej i przedszkolnej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu edukacji proekologicznej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • podstawy biologii,
 • zasady planowania, techniki i narzędzia badawcze stosowane w edukacji ekologicznej
 • formy ochrony przyrody,
 • metodyka edukacji przyrodniczej – w tym: psychologia i pedagogika dziecięca,
 • praca w terenie z wykorzystaniem zastanych warunków,
 • warsztaty artystyczne w terenie,
 • ogólne zasady realizacji treści i zadań edukacji ekologiczne
 • elementy etnografii i wiedzy o folklorze w edukacji proekologicznej,
 • eksploracje przyrodnicze,
 • ogólne zasady finansowania badań oraz projektów wdrożeniowych
 • podstawowy zakres wiedzy o survivalu,
 • krytyczna analiza i selekcja informacji
 • edukacja proekologiczna a BHP.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook: http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie