Kurs księgowości w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu księgowości, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy wiedzy o rachunkowości finansowej
  • Zakładanie i zarzadzanie działalnością gospodarczą
  • Aktywa i Pasywa – zdefiniowanie problematyki
  • Zarządzanie operacjami gospodarczymi
  • Ewidencja dowodów księgowych Księgi rachunkowe
  • Analiza finansowa
  • Sporządzanie Sprawozdań finansowych
  • Prowadzenie księgowości i kwestie etyczne
  • Obsługa rachunkowych programów komputerowych
  • Podstawowe operacje bilansowe
  • Podstawowe operacje wynikowe
 • Zagadanienia publicznoprawne
  • Ogół przepisów prawnych i instytucji finansowych w zakresie ustalania i poboru podatków w Polsce
  • Podatek VAT
  • Opodatkowanie działalności gospodarczej
  • Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • Zasady prowadzenia ksiąg podatkowych i ewidencja podatkowa
  • Ogólne zasady naliczania opłat i podatków obciążających przedsiębiorstwa

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook: http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie